Underweight (investování)

Jedná se o investiční doporučení, kdy by měl být daný cenný papír v portfoliu zastoupen v menší míře, než jaké je jeho zastoupení v indexu. Opakem underweight je overweight, kdy bychom naopak měli zastoupení daného cenného papíru v portfoliu oproti indexu zvýšit. Posledním typem doporučení je neutral, při kterém bychom zastoupení CP v portfoliu měnit neměli.