UNIVYC

UNIVYC je zkratkou pro univerzální vypořádací centrum Pražské burzy, jehož se při vypořádávání burzovních i mimoburzovních obchodů napřímo účastní všichni členové burzy, jež mají oprávnění nakupovat a prodávat na burze cenné papíry. UNIVYC je akciovou společností, která byla založena 8. 10. 1996 na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Burzovní registr cenných papírů s.r.o., jenž transformovalo původní BRCP na UNIVYC. UNIVYC je stoprocentně vlastněn BCPP, stejně jako tomu bylo v případě BRCP. Kromě vypořádávání burzovních obchodů se UNIVYC například zabývá také mimoburzovními obchody, poskytuje služby spojené se správou a úschovou CP či poradenskou činnost pro klienty.