Úrazové pojištění

Úraz je definován jako neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých nebo nízkých teplot, plynů či par, záření a jedů (s výjimkou mikrobiálních a látek imunotoxických), kterým bylo pojištěnému způsobeno tělesné poškození nebo smrt. Úrazové pojištění je pojištění pro případ úrazu.