Úrok

Jedná se o částku, kterou platí dlužník věřiteli za poskytnutý úvěr.