Úvěrové hodnocení AAA

Úvěrové hodnocení neboli rating slouží k posouzení úvěrové bonity dlužníka, jímž může být podnik nebo stát. Tato hodnocení provádí tzv. ratingové agentury a mezi tři největší patří Standard & Poor´s, Moody´s a Fitch. Samotné hodnocení vypovídá o schopnosti dlužníka dostát svým závazkům a zároveň vyjadřuje pravděpodobnost jeho úpadku. Vychází při tom z kvantitativních a kvalitativních údajů, přičemž využívají i neveřejné informace získané svými analytiky. Úvěrových hodnocení poté využívají jedinci i společnosti při nákupu dluhopisů vydaných podnikem nebo státem a jsou pro ně ukazatelem toho, s jakou pravděpodobností dojde k dodržení závazků z nich vyplývajících. Hodnocení mají rozpětí od A až po D, ale ratingové agentury používají ještě jemnějšího rozlišení, které může mít podobu jako například AA+, BBB nebo třeba CCC-. Hodnocení D obecně znamená, že se podnik nebo stát nachází v úpadku. Při udělování ratingu se zároveň rozlišuje krátkodobé hledisko (do jednoho roku) a hledisko dlouhodobé (více než rok).

Nejvyšším ratingovým hodnocením je právě AAA, což znamená, že takto hodnocený emitent dosáhl mimořádného stupně důvěryhodnosti a může jednoduše dostát všem svým finančním závazkům v dohodnutém čase. Takto hodnocené dluhopisy nesou jen velmi malé riziko, a tudíž i velmi malý výnos. Důsledkem světové finanční krize v roce 2008 si většina firem pohoršila a jejich hodnocení jim bylo ratingovými agenturami sníženo. V roce 2009 zůstalo pouze několik společností, jež si svůj rating AAA udržely, a patřil mezi ně například Microsoft, Johnson & Johnson nebo ExxonMobil. V posledních letech není výjimkou, že firmy nebo státy podávají na ratingové společnosti žaloby a snaží se tak bránit hodnocení, které se jim nezamlouvá.