Územní platnost pojištění

V územní platnosti je definována oblast, na kterou se pojištění vztahuje.