Uznání závazku

Uznání závazku neboli dluhu představuje jednostranný písemný právní akt, kterým dlužník uznává dluh vůči věřiteli. Tato forma zajištění závazku ulehčuje procesní situaci věřitele a převádí důkazní břemeno na dlužníka. Listina musí obsahovat nepodmíněný příslib dluh zaplatit a jeho vyjádření co do důvodu i co do výše.

Nový občanský zákoník platný od roku 2014 o uznání závazku v § 639 uvádí: „Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.“

Zákon nově stanoví i to, že placení úroků se považuje za uznání dluhu ohledně částky, z níž se úroky platí. Plní-li dlužník dluh zčásti, má částečné plnění účinky uznání zbytku dluhu, pokud je možné usoudit, že tím uznal i zbytek dluhu. Neplatí to však, pokud je pohledávka věřitele již promlčená.

Specifickým uznáním závazku je notářský zápis, v němž dlužník povolí případnou exekuci.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]