Vandalismus

Vandalismus není přesně definován ani v trestním právu. Jedná se o poškozování nebo ničení cizí věci zpravidla vyvolané negativními až agresivními sklony jednající osoby. Pachateli nepřináší žádný užitek, materiální obohacení, pachatel nemá motiv. Častou příčinou je alkohol, drogy, potřeba odreagování, atd.