Vedlejší trh

Mezi prestižní trhy burzy patří také vedlejší trh, na kterém se obchodují emise společností, které se snaží poskytovat co nejvíce informací ohledně jejich hospodaření i dalších skutečností, jež by mohly mít vliv na kurz jimi emitovaného cenného papíru. Vedlejší trh vznikl souběžně s rozdělením původně kotovaného trhu na hlavní a vedlejší trh. Výbor pro kotaci, jenž má na starosti přijímání CP na trh, předtím důkladně zkoumá ekonomickou situaci emitenta a hodnotí kvalitu jím emitovaného cenného papíru.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]