Verifikace

Neboli ověření, kontrola pravdivosti výroku, dokumentu atp.