Vinkulace pojištění

Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného (např. vinkulace pojištění nemovitosti ve prospěch banky, která poskytla hypotéku).