Vinkulace

Vázanost ve prospěch věřitele. Vinkulace může mít podobu „zástavy“ hotovosti, movitého či nemovitého majetku.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]