Vinkulace

Vázanost ve prospěch věřitele. Vinkulace může mít podobu „zástavy“ hotovosti, movitého či nemovitého majetku.