Vlastnictví

Vlastnictví se obecně chápe jako svrchované právního panství osoby (vlastníka) nad věcí (vlastnictvím v konkrétním smyslu). Rozlišujeme několik druhů vlastnictvní osobní vlastnictví – vztah subjektu k věcem z kterého vzniká práva a povinnosti. Spoluvlastnictví, které může být podílové nebo bezpodílové. Společné jmění manželů, dříve nazýváno bezpodílové vlastnictví manželů. Předmětem může být vše, co je předmětem osobního vlastnictví a co bylo nabyto za trvání manželství, kromě věcí získaných dědictvím, věci získané osobním darem, věci, které svojí povahou slouží výhradně jen jednomu z manželů. Dále pak podílové spoluvlastnictví, vyjadřuje míru, jakou se podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci. Není-li jejich podíl stanoven právním předpisem nebo dohodou, jsou jejich podíly stejné.