Volatilita

Kolísavost investičního instrumentu (akcie, dluhopis, komodita, akciový index apod.) Čím je volatilita vyšší, tím více kolísá cenové rozpětí. Volatilita je vyjádřena číslem od 1 do 0.