Vstupní (prodejní) poplatek

Poplatek účtovaný investiční společností při nákupu podílových listů ze strany investora (podílníka), určený nejčastěji procentuální výši z výše investice.