Výkaz cashflow

Je jedním ze tří hlavních účetních výkazů. Výkaz cashflow dává přehled o peněžních tocích firmy v určitém čase.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]