Výkaz zisku a ztrát

Je jedním ze tří hlavních účetních výkazů. Výkaz zisku a ztrát dává přehled o hospodaření společnosti za sledované období.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]