Výluka z pojištění

Může se jednat o předmět, riziko nebo událost, na které se pojištění nevztahuje.