Výnosy

Jsou peněžním vyjádřením provedených výkonů v podniku, kterými mohou být výrobky, služby nebo práce.