Výpověď smlouvy u pojištění

Smlouvu je možné vypovědět zpravidla bez udání důvodů. Většinou je ale pro klienty velmi nevýhodné. Sankce za předčasné ukončení jsou vyvozeny ze všeobecných smluvních podmínek. Obecně platí, že u rizikového pojištění je zaplacené pojistné použito na pojistnou ochranu osoby či majetku. V případě výpovědi pojišťovny nic nevyplácí. U kapitálových a investičních pojistek účastník pojištění nemá právo na navrácení všech vloženách prostředků, ale pouze na tzv. odbytné. Výše se odvíjí od parametrů pojistky a délky pojištění.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]