Výrobní faktory

Ekonomie rozlišuje tři základní výrobní faktory a těmi jsou: práce, půda a kapitál. Jsou to základní vstupy nezbytné pro výrobu.