Výstupní poplatek

Poplatek účtovaný investiční společností při odprodeji podílových listů ze strany podílníka, určený nejčastěji procentuální výši z výše objemu prodávaných podílových listů.