Zajištění

V podstatě se jedná o pojištění pojišťovny, které je vykonáváno zajišťovnou.