Zákonný zástupce

Osoba, která je oprávněná jedna za osobu, které není plně způsobilá k právním úkonům (např. z důvodu nezletilosti či duševní nesvéprávnosti).