Zástava

Majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu. Do zástavy mohou být dámy nejrůznější předměty, ale také práva. Například právo na výplatu pojistného či spoluvlastnický podíl. Patří sem i zvířata a věci nemovité.