Zástavní věřitel

Věřitel, který přijal zástavu od zástavce na zajištění dluhu.