Zdanění

Pojistná plnění se zdaňují. Zdaňuje se rozdíl mezi plněním z pojištění pro případ dožití a zaplaceným pojistným, dále plnění nahrazující příjem ze závislé činnosti. Plnění z úrazových pojištění a plnění, kde pojistnou událostí byla smrt pojištěného, se nezdaňují. Nezdaňují se ani důchody z titulu invalidity pojištěného a důchody pro pozůstalé. Plátcem daně je pojišťovna, která je povinna daň spočítat a odvést.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]