Živelná událost

Živelná událost je ničivá událost, která postihuje přírodu nebo společnost. Pro účely pojištění je to zejména: požár, výbuch, blesk, vichřice, povodeň, záplava, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení. V některých pojištěních ale nemusí být zahrnuta všechna tato rizika.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]