Živnostník

Živnostník je fyzická osoba, která provozuje výdělečnou činnost na základě živnostenského oprávnění za účelem dosažení zisku. Dále bývá označován jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Aby se fyzická osoba mohla stát živnostníkem musí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti, jako je plná svéprávnost a bezúhonnost. V některých případech musí živnostník splňovat i zvláštní podmínky provozování živnosti. To vše stanoví zákon č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]